Cần lure Shimano Majestic XT - NEW!2022

          ( 0 Nhận xét )

1,350,000đ

Mẫu:
Số lượng :

Cần lure Shimano Majestic XT - 2022 là phiên bản nâng cấp của dòng cần lure shimano majestic với những nâng cấp đáng kể về khoen và phôi cần cũng như kiểu dáng.

 

Cần lure Shimano Majestic XT - 2022 là phiên bản nâng cấp của dòng cần lure shimano majestic với những nâng cấp đáng kể về khoen và phôi cần cũng như kiểu dáng.

Thông số;

Model : Majestic XT - 2022

Thương hiệu : Shimano

Chất liệu : Carbon IM

Khoen : Fuji O-ring

Đầu bu : Fuji O-ring

Size :

  • Cần Shimano Majestic XT S78 - 2 Khúc - máy Đứng | Chiều dài 234cm | Thu gọn 121cm | Trọng lượng 128gr | Lure 8-24gr | Line 5-20lb | Đọt 1.9mm | Độ cứng M
  • Cần Shimano Majestic XT B78M | 2 Khúc  – Máy Ngang | 2 Khúc  | Chiều dài 234cm | Thu gọn 121cm | Trọng lượng 139g | Lure 7-28g | Line 8-16lb | Đọt 2.0mm | Độ cứng M
  • Cần Shimano Majestic XT B72M | 2 Khúc  – Máy Ngang | 2 Khúc  | Chiều dài 218cm | Thu gọn 113cm | Trọng lượng 133g | Lure 7-28g | Line 8-16lb - PE 1.0-2.5 | Đọt 1.9mm | Độ cứng M
  • Cần Shimano Majestic XT B610M | 2 Khúc  – Máy Ngang | 2 Khúc  | Chiều dài 208cm | Thu gọn 107.5cm | Trọng lượng 122g | Lure 7-28g | Line 8-16lb - PE 1.0-2.5 | Đọt 1.9mm | Độ cứng M
  • Cần Shimano Majestic XT B74MH | 2 Khúc  – Máy Ngang | 2 Khúc  | Chiều dài 224cm | Thu gọn 116cm | Trọng lượng 146g | Lure 10-35g | Line 10-20lb | Đọt 2.1mm | Độ cứng MH

 

0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá

Thành công

hello

Lỗi

hello

Sản Phẩm Đã Xem