Máy câu ngang Daiwa Tatula 100HSL - TTU100HSL

5/5  1 đánh giá
3,000,000đ 3,150,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula Elite P/F 103HSL

5/5  1 đánh giá
4,450,000đ

Cần lure Shimano World Shaula - Made in Japan

5/5  1 đánh giá
12,800,000đ 13,500,000đ

Máy ngang Daiwa Tatula CT HSL/XSL

5/5  1 đánh giá
2,600,000đ 2,750,000đ

Cần máy ngang Pioneer Traveller XT - BC - NEW!2022

5/5  1 đánh giá
1,300,000đ 1,550,000đ

Cần lure Daiwa Blazon MQ - 2021

2/5  3 đánh giá
3,100,000đ 3,500,000đ

Cần lure Daiwa Salamandura - NEW!!!!

5/5  1 đánh giá
3,150,000đ 3,300,000đ

Cần lure Banax Lexima Compass EX- Made in Korea

5/5  1 đánh giá
2,460,000đ 3,160,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,450,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula SV TW Limited 103HL

5/5  1 đánh giá
5,426,000đ

Cần lure Daiwa Crossfire

400,000đ 495,000đ

Máy câu ngang Shimano Curado MGL - 2021

5/5  1 đánh giá
4,200,000đ