Máy câu Daiwa Saltiga 2020 - Hàng chính hãng Made in Japan

5/5  1 đánh giá
15,500,000đ 19,500,000đ

Cần máy đứng Daiwa Saltiga Travel

3/5  2 đánh giá
3,180,000đ

Máy câu đứng Daiwa BG MQ - 2020

3,800,000đ 4,472,000đ

Máy câu đứng Penn Slammer IV HS - HUNG THẦN! - New!2021!

5/5  1 đánh giá
3,840,000đ 4,130,000đ

Cần máy đứng Pioneer Traveller XT - SP - NEW!2022

3/5  2 đánh giá
1,250,000đ 1,500,000đ

Cần lure Daiwa Blazon MQ - 2021

1/5  4 đánh giá
3,100,000đ 3,500,000đ

Cần lure Daiwa Salamandura - NEW!!!!

5/5  1 đánh giá
3,150,000đ 3,300,000đ

Cần lure Banax Lexima Compass EX- Made in Korea

5/5  1 đánh giá
2,460,000đ 3,160,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,450,000đ

Cần lure Daiwa Crossfire

400,000đ 495,000đ