Cần máy ngang Daiwa Vadel

3,500,000đ 4,100,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula 100HSL - TTU100HSL

5/5  1 đánh giá
3,150,000đ

Máy câu Daiwa Saltiga 2020 - Hàng chính hãng Made in Japan

5/5  1 đánh giá
19,000,000đ 19,500,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula Elite P/F 103HSL

5/5  1 đánh giá
4,450,000đ

Máy câu Daiwa BG AirBail 5000 ( BG A)- siêu bạo lực

5/5  1 đánh giá
2,700,000đ 2,950,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula CT HSL/XSL - 2020

5/5  1 đánh giá
2,750,000đ

Cần lure Daiwa Blazon MQ - 2021

3,210,000đ 3,410,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,250,000đ 2,350,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản JP

2,200,000đ 2,300,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula SV TW Limited 103HL

5/5  1 đánh giá
5,426,000đ

Cần câu lure Daiwa Aird X - siêu bạo lực

2/5  3 đánh giá
1,115,000đ

Cần câu lure Daiwa Revros EX - NEW!2022

4/5  1 đánh giá
1,977,000đ